Các bước giao dịch đơn hàng

Đối với khách hàng ở nội thành và ngoại thành Hà Nội: Đặt hàng- Xác minh- Chuyển hàng- Nhận hàng và Thanh toán.

Đối với khách hàng ngoại tỉnh: Đặt hàng- Xác minh- Chuyển tiền- Chuyển hàng.